Startsida  
Fiskekort  
Fiskeregler  
Båtuthyrning  
Tillsynsman  
Karta  
Hullabadet  
Kost & Logi  
Aktiviteter  
Kontakt VATTEN
Föreningen
När storfiskarn talar om... VASSBESKÄRNINGSAGGREGATET förvaras på Julita Gård.
Vatten

Bokning av Vassklipparen: Kimmo Rajala 08-5195 4649 

 

 

Aggregatet kan hyras av delägare i föreningen mot en avgift av 100:-/dag.
  Aggregatet återlämnas i mottaget skick och med båten fulltankad.
   
   
   
 

RAPPORT 2011 - Öljarens näringsstatus